Меню
Your Cart

Възрастни

Възрастни

Родителските групи са сравнително нов вид явление, което постепенно навлиза като услуга и все още рядко се среща. Да си родител е предизвикателна и не лека задача.
 Ние от „ЛОГОС ВСК“ ще ви предоставим възможност за формиране на подобен тип група за работа със семейства и родители.  Като акцент в групите  са заложени съвременните разбирания за развитието на детето през периода от най-ранното детство, ролята на родителите и семейната среда за разгръщане на потенциала на детската личност.  Особено внимание ще се обърне върху установяване на ефективна комуникация и изграждане на положителни отношения с децата. Насърчаване на позитивното поведение между родителите и децата, справяне с конфликти в семейството, стимулиране и подкрепа на ранното учене и други.
Основната цел на групата е да се осигури обстановка на доверие, спокойно пространство на защитена и подкрепяща среда. Ще бъде дадена възможност за споделяне на опит в родителстването, справяне с трудностите, намиране на нови стратегии, които да допринасят за развитието както на детето, така и на родителя.