Меню
Your Cart

Група за развитие на социални и комуникативни умения

Група за развитие на социални и комуникативни умения

Степента, в която децата демонстрират умения за общуване с околните определя до голяма степен качеството им на живот, самочувствието им и цялостното им личностно развитие. Този тренинг цели да ги подпомогне да комуникират с връстници и възрастни по удовлетворяващ начин. В защитена среда децата ще имат възможност да експериментират с различни социални ситуации и възможни поведения, ще бъдат подкрепени в стремежа си да изразят себе си, да овладяват гнева и тревожността си и да се справят с конфликти.

Под формата на игра ще преминат през обучение на базови умения като:
- Формиране на култура на вербално взаимодействие - способност да се води разговор, дискусия, да се задават въпроси, да се формулира изискване.
- Научаване да изразяват себе си, желанията си, настроенията си.
- Разбиране на емоциите на себе си и на другите
- Изграждане на умения за комуникация  в конфликтни ситуации. Стратегии.
- Управление на собственото поведение.
- Разбиране на невербално поведение на другите
- Разбиране на контекст на социална ситуация

Ще бъдат използвани арт-техники, ролеви игри, драматизации, сюжетни и сюжетно-ролеви игри, структурирани игри с правила. Срещите ще се провеждат по конкретни теми с подбрани за целта методи и средства.  
Групата е предназначена за деца от 5 до 12 г. възраст. Ще се провежда веднъж седмично, в рамките на 90 минути.

There are no products to list in this category.