Меню
Your Cart

Детски психодраматични групи за развитие на емоционална компетентност и социални умения

Детски психодраматични групи за развитие на емоционална компетентност и социални умения
Тези групи ще помогнат на децата да развият и/или усъвършенстват своите умения за:
   - Общуване с връстници и възрастни;
   - Разрешаване на конфликтни ситуации по конструктивен начин;
   - Развиване на чувство за собствена значимост;
   - Мотивация за учене и развитие;
   - Идентифициране на автентични интереси и таланти;
   - Изграждане на копинг стратегии за справяне с трудности;
   - Умения за справяне в стресови ситуации;
   - Изграждане отношение на толерантност и работа в група;
   - Разпознаване на собствени емоции и преживявания, както и тези на другите;

Срещите ще се осъществяват по игрови модели (по подобие на театър) на психодрама методът. Психодрама методът дава възможност за защитено пространство, в което децата могат свободно да изразяват своите емоции, да експериментират различни роли и стратегии, да развиват въображението и твореското мислене. Научават се да общуват и да отстояват себе си по конструктивен начин в подкрепяща среда.
Групите се сформират до шест деца на сходна възраст. Подходящи са за деца на възраст от 5 до 12 години.  
Сесиите се провеждат веднъж седмично в рамките на 60 минути


There are no products to list in this category.