Меню
Your Cart

Юнгианска психотерапия и анализа

Юнгианска психотерапия и анализа

Юнгианска психотерапия и анализа

Карл Густав Юнг (1875 – 1961) е швейцарски психолог и психиатър от немски произход, който създава направление в психологията, наречено „аналитична психология“. Юнг изследва и пише за митология, религия, антропология, приказки, алхимия, сънища и др. Личността му е една от най-големите загадки на XX век и буди големи противоречия.

Юнгианската психотерапия и анализа се фукосира върху интегрирането на несъзнаван материал, което освобождава психична енергия, като се постига по-голяма осъзнатост и по-високо психично благопулучие.
Методът на Юнг фокусира върху образите, които спонтанно се появяват във фантазиите, в сънищата и други форми на несъзнаваното. Тези образи са от изключителна важност, защото имат силата да трансформират съзнанието.
Целта на терапията е трансформация на съзнанието, интегриране на лично и колективно несъзнавано, създаване на нов център на личността.
Юнгианската психотерапия и анализа е относително дълготрайна връзка между двама души, терапевт и пациент, насочена към изследване на несъзнаваното на пациента, неговото съдържание и преноси. Важна особеност в терапията е, че пациента и терапевта се разглеждат като повече или по-малко равни участници в терапевтичното взаимодействие. Двамата се намират в диалог, който създава както намереното така и спонтанното, общо преживяване, което бива изследвано. Терапевтичният процес е уникален, а в синтеза и разбирането на диалектичния диалог на създалото се общо поле се разгръща лечението. Терапевтичното взаимодействие води до активиране на лекуващия доктор вътре в пациента. Така двамата предприемат съвместно пътуване, в което се изследват непознати територии и достигане до изцеляващия процес разгръщащ се в клиента.

Юнгианската психотерапия и анализа се основават върху откритието на Юнг, че във всеки един от нас съществува център, който направлява нашето личностно развитие. Този център нарича цялостна личност (Self). Той ни изпраща символични съобщения съдържащи се в нашите образи, асоциации, визии, сънища. Всички те ни служат за инсайти, които ако бъдат взети предвид и бъдат разбрани, и осъществени ни позволяват да станем цялостни, уникални и психично благополучни личности.

Полезни връзки:
Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг“ https://jungbg.org/nachalo/psyth-analysis/
There are no products to list in this category.