Меню
Your Cart

Пясъчна терапия

Пясъчна терапия

Пясъчна терапия

„Най-често ръцете знаят по-добре как да разкрият това, с което разумът не може да се справи“  К. Г. Юнг

Пясъчната терапия е форма на психотерапия, която създава връзка с психиката. Техниката „Пясъчна терапия“ се базира основно на работа със символното съдържание на подсъзнанието, като вътрешен източник на израстване и развитие. Главният принцип е създаването на свободно и защитено пространство. Чрез ограничение в пространството, изразяващо се в дейност само в сандък с мокър или сух пясък, детето може да изразява и изследва своя вътрешен свят. Едновременно с това този процес се отличава с елементарността на манипулациите. Сетивното усещане на пясъка при допира с пръстите напомня за мекота, топлина, като „майчина милувка“. Активира се зоната на говора. В терапията детето само води процеса, започва да разбира чувствата си и да се свързва с тях. Развива се възможността за взимане на решения, повишава се самооценката, детето преминава през отделните етапи на играта. Формира се идеацията. Играта се явява, като мост между опитността, абстрактното мислене и символизма.

Пясъкът е чудесен материал, който се харесва на децата. Подтискането на емоциите и чувствата, тревожността, агресивността, страховете свободно могат да бъдат изразявани в него чрез моделиране и създаване на нови форми и сюжети. Създаването на игрова ситуация развива асоциативността, усещането за свободно и безопасно място за самоизразяване, създава възможност за изграждане на връзка с терапевта.

Играейки в пясъка, децата „разказват“ за своите страхове, за емоционалните си преживявания, за подтиснати желания и напрежения. „Пясъчните картини“, сюжетите, новите форми и композиции отразяват психичния живот и динамиката на психичните промени при детето.

Пясъчната терапия се прилага и при възрастни клиенти. Тя се явява добро средство за изразяване на проблеми, за които е трудно да се говори, за изразяване на потискани чувства или за справяне с конкретни ситуации.

В кабинета има на разположение множество фигури от заобикалящата действителност и естествени материали, като изразни средства за изследване и разгръщане на потенциала и справяне със ситуацията.

Важността на пясъчната терапия се свързва и с това, че в пясъка всичко е триизмерно. Клиентът вижда това, което прави с ръцете си, може  да го пипне, да съпреживее, да участва в „сценария“ и да се почувства като част от цялостния процес и динамика. Това прави терапевтичния процес приятен, ефектът забележим и промяната на нагласата постоянна.  

Пясъчната терапия се прилага при:     
 
-    Поведенчески проблеми
-    Агресия и автоагресия
-    Ниска самооценка
-    Психосоматични проблеми
-    Трудност с адаптацията
-    Проблеми в езиковото развитие
-    Аутизъм
-    Хиперактивност
-    Повишена тревожност, страхове, невротични състояния, травми
Повече информация:
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%81%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://e-zdravey.com/bg/pyasakat-koyto-lekuva/
https://sandplayassociation.com/

Най-често задавани въпроси за пясъчната терапия https://www.sandplay.org/about-sandplay/faq/
There are no products to list in this category.