Меню
Your Cart

Психологическа терапия

Психологическа терапия

Психологическа терапия
Дейността на психолога е свързана с диагностиката, терапия и превенция на нарушенията в психичното и социално функциониране. Психологът  оказва помощ в различни, критични ситуации, свързани с проблеми, които хората не могат или не знаят как да решат. Също така прилага методики и техники, както и множество умения при лечението на различните психични разстройства.
Терапията е договор, в който уважението, доверието, конфиденциалността са от съществено значение. В зависимост от вида терапия, индивидуални особености, проблематика, заявка на клиента тя може да бъде с различна продължителност. Като крайна цел е постигането на оптимален резултат, напредък, подобрение на емоционалното и физическо състояние.

Направления в които работи психолога:        
•Консултация на родители и деца;            
• Диагностика на психичното развитие;    
• Терапевтична работа с възрастни и деца;    
• Семейно консултиране;                       

    Консултация, терапия за деца и семейства
Всяко дете има свой индивидуален ритъм и темп на развитие. Психичното развитие има свои закономерности; всеки възрастов период на детството има свои потребности и е подготовка за следващ. Уникалността на всяко дете е в неговото различие. Животът на днешните родители е забързан и динамичен. Понякога семейството преминава през стресови ситуации, затруднения с общуването, които неминуемо се отразяват на всички.
Кога родителя да потърси консултация за детето си?
Родителят е този, който най-добре познава детето си и първи разпознава настъпващите промени. Това, което е обичайно поведение за едно дете, може да не е за друго. Препоръчваме, ако имате каквито и да е съмнения, да се консултирате с психолог. Може да се потърси психотерапевтична помощ, както за подобряване на отношенията между деца и родители така и при следните наблюдавани тревожни признаци при детето:
-    промяна в поведението;
-    честа или повишена тревожност;
-    промени в настроението, тъга;
-    неспокоен сън, буди се често;
-    промяна в храненето;
-    не довършва работата/задълженията си докрай;
-    неоснователни страхове;
-    трудности с адаптацията в ДГ, училище др.;
-    трудности при отделяне от родителите си;
-    често боледуване;
-    нарушения в развитието/изоставяне спрямо връстниците си;
-    не желание да общува или да споделя/затваряне в себе си;
-    агресивни прояви към себе си, в семейството или извън дома.
Една навременна среща със специалист би ви спестила ненужни притеснения и би била от особена важност за последващото развитие на детето ви. Все повече семейства се обръщат към психолог. При първата среща задачата е да се изследват особеностите в развитието на детето и настоящата заявка на родителя. Работата на психолога е да помогне на детето и на семейството, да се чувстват по-компетентни и уверени в собствените си способности.
Работата на терапевта е насочена към осигуряване едновременно практическа и емоционална подкрепа за Вас и Вашето дете. Тя е насочена към:
- намаляване на страданието (при отхвърляне, загуба, развод и др.);
- по-добра комуникация;
- справяне с предизвикателствата;
- намиране на нови приятели;
- справяне със стрес и стресови ситуации;
- повишаване на самооценката и самочувствието.

За да осигурите нужното спокойствие на цялото семейство е важно да потърсите компетентно мнение. Консултирането на децата неизменно е свързано с работа, с родителите. Целта е чрез партниране с родителите, да се подкрепи и подпомогне семейството, да се намерят и стимулират силните страни, да се подобри  емоционалния климат.


    Психологично консултиране, психотерапия при възрастни.
    Кога имам нужда от терапевт?
Всеки човек в определен момент от живота си, осъзнава потребността да потърси психотерапевтична подкрепа. Пренебрегвайки доста дълго време един проблем и не намирайки решение за него, той се превръща в симптом. Консултацията с психолог има за цел да подпомогне клиента да се справи със затрудненията които изпитва, да започне да разбира конкретната причина, която ги е породила и да продължи по пътя на своето личностно израстване.  Обикновено със тези затрудненията се справяме сами, но има моменти в живота ни когато се чувстваме объркани, безпомощни, губим контрол над случващите се събития и ситуации. „Дълбоките корени“ в личността стават причина различните хора, поставени в една и съща ситуация, да реагират по различен начин. Понякога възниква затруднение изпълнено с мъчителни ситуации, а за други – не толкова. Психологическото консултиране подпомага процеса на ново осмисляне и концептуализиране на събития и преживявания, като позволява да се открие смисъл на случващото се с тях, различен от първоначалния.  
Психотерапията е различен по продължителност процес, по време на който се показват и отработват пътища за справяне с емоционалните или психични разстройства. Същевременно се достига до причините довели до състоянието на проблематиката на психичното страдание. Психотерапията е метод за работа с клиенти/пациенти, който има за цел да се осъзнаят чувствата и емоциите; да се променят или отслабят действието на фактори пречещи на житейската ефективност; да се поставят нови цели за справяне със ситуациите в бъдеще. Психотерапията е инструмент за самопознание-изследване на собствената душевност. Основна цел е постигане на промяна на функционирането на индивида, подобряване на адаптивността, разширяване способностите на личностно развитие, себепознание.
Колко дълго е нужно да посещавам терапевт?
Терапията е договор, в който доверието, уважението, конфиденциалността са от първостепенно значение. В зависимост от вида терапия, индивидуални особености, проблематика, заявка на клиента тя може да бъде с различна продължителност. Като крайна цел е постигането на оптимален резултат, напредък, подобрение на емоционалното и физическо състояние.
 Продължителността на терапията зависи напълно от клиента. Възможно е едно посещение да е достатъчно, при други клиенти са нужни седмици или месеци. Някои успяват да  се справят още на първа сесия, нуждаейки се от един откровен разговор, за да достигнат до решение. Други клиенти след като постигнат поставената цел, набелязват нова такава и продължават терапевтичната работа. Трети идват веднъж в седмицата или месеца, за да споделят своите емоции, страхове, възникнали конфликтни ситуации. Терапията е изцяло подчинена на нуждите на клиента


There are no products to list in this category.