Меню
Your Cart

Логопедична терапия

Логопедична терапия

Логопедът извършва диагностика, корекционна терапия и профилактика на редица нарушения и работи в сътрудничество с педагози, медици, психолози, рехабилитатори и със семействата на лицата с комуникативни нарушения. Терапията която извършва, е насочена към преодоляване на нарушенията на речта, езика и комуникацията с оглед на пълноценното развитие на децата и подпомагане интеграцията на лица с увреждания.
Предмет на логопедичната работа в нашия център са:
-Артикулационни нарушения и разстройства вследствие на нарушена инервация на артикулационните органи – постигане за правилната артикулация, тонус и подвижност на мускулатурата на речевия апарат. Правилната постановка, автоматизация на говорни звукове (фонеми);

-Езикови нарушения и развитие – структура и значение на думата, граматически правилна организация и подреждане на думите в изречение и изказване, правилно използване на езика в зависимост от контекста на ситуацията и събеседника;

- Нарушения, проявяващи се в писмената комуникация - подпомагане на деца със специфични проблеми в усвояване на основните училищни умения (четене, писане) и преодоляване на такива;
- Заекване и запъване – овладяване и подобряване на речевото дишане. Овладяване на техники за контрол над темпа и ритъма на говор;
- Преодоляване на специфични логопедични трудности при деца със сензорни, интелектуални, соматични проблеми;
- Гласови нарушения – преодоляване на нарушения във височината, силата и тембъра на гласа; назална реч/носов глас;

- Коригиране на звукове при кандидатстващи в НАТФИЗ;

- Консултиране относно техника на говор и правоговор за кандидат-студенти в НАТФИЗ;


There are no products to list in this category.