Меню
Your Cart

Ерготерапия

Ерготерапия

“Медицината има за цел да лекува заболяванията, а ерготерапията – да предотврати и ограничи загубата на способност, произтичаща от тях.”, Мери Райли.

Ерготерапията е важна част от рехабилитацията на деца с увреждания. Тя е насочена към различни области на дефицит, включително фини и груби двигателни умения, социално-емоционални умения и сензорна интеграция.  Основно терапевтично средство са дейностите, които в детска възраст са свързани със самообслужване, игри и училищни дейности.


  Терапевтичните сесии и тяхната структура се изготвят индивидуално, спрямо потребностите на детето. Подборът на методите и средствата, се базира на предварително направена оценка на особености и затруднения, които то притежава. Оценяването е решаващо за формиране на ерготерапевтичния план и програма за действие - засяга физиката, психиката и умствените способности, на които се дължи изпълнението на дейности. Включени са работа с разнообразни повърхности и материи (пясък, глина, платове и др.), люлки, дъски и пътеки за балансиране за стимулиране на сетивата; използват се различни играчки и материали за развиване на уменията за фини манипулации, развитие на специфични игрови умения и стимулиране към участие в тях; разнообразни модули/ тунели/ стълби, игри с препятствия/ батути/ колела за подобряване на глобални моторни умения, сила, координация на движенията, издръжливост.

За кого е подходяща?
Ерготерапията може да помогне на хора от всички възрасти, които имат физически, сензорни или когнитивни проблеми. Също така може да съдейства за възвръщане на независимостта във всички области на живота. Прилага се при различни ортопедични, детски, неврологични и психични заболявания, ментални и социални дефицити.

Необходима предпоставка за успешното развитие на детето, е овладяването на двигателни, когнитивни, говорни и психични умения. Ерготерапевтът работи с деца с изоставане в развитието, с увреждания, в неравностойно положение и риск, както и с техните семейства и обгрижващи.

Ерготерапията се прилага успешно при:

·       неврологични заболявания (ДЦП, различни парези/ парализи);

·       генетични заболявания ;

·       ортопедични заболявания и вродени аномали;

·       двигателни нарушения - нарушен мускулен тонус, координация, постурални реакции, намалена сила, персистиране на примитивни рефлекси;

·       диспраксия (нарушения на двигателното планиране);

·       умствено изоставане и специфични образователни потребности;

·       Аутизъм и сензорно-интегративни особености;

·       нарушени когнитивни и психосоциални умения;

·       Хиперактивност с дефицит на внимание;

There are no products to list in this category.