Меню
Your Cart

Услуги

Центърът предлага логопедични, психологични и ерготерапевтични услуги, който включват консултиране, диагностика и терапя при:

говорни, езикови и комуникативни нарушения;
обучителни затруднения, дислексия;

заекване;

хиперактивност и дефицит на вниманието;

аутизъм и деца от аутистичния спектър;

изоставане в общото моторно развитие и различни групи двигателни нарушения;

емоционални, психосоматични и поведенчески проблеми;
повишена тревожност, страхове, агресивни прояви;

невротични състояния, травми, трудности с адаптацията;


Предлагаме още:

* Консултиране на място, на учители и родители на деца със затруднения в адаптацията и поведенчески проблеми в детската градина и училище.

* Подготовка за първи клас.

* Специално подпомагане на деца в училищна възраст.

* Онлайн консултиране и терапия.


* Групи
за деца и възрастни

↪ Групи за предучилищна подкрепа и подготовка за първи клас.

↪ Групи за училищна подкрепа.

↪ Детски психодраматични групи за развитие на емоционална компетентност и социални умения.

↪ Групи за деца (различни възрастови групи) за развитие на социално-комуникативни умения.

↪ Психодраматични групи за възрастни.

↪ Групи за подкрепа и взаимопомощ.