Меню
Your Cart

Соня Начева

Соня Начева

Психолог
Клиничен психолог, психотерапевт, с повече от 20 годишна практика и опит в областта на психологията и психотерапията. Член на Дружеството на Психолозите в България /ДПБ/ и член на Българското общество по аналитична психология К.Г.ЮНГ /БОАП/. Магистърска степен по Клинична психология, терапевт с юнгианска ориентация, под супервизия. С активна клинична и терапевтична работа с деца и възрастни.
Провежда индивидуално психологично консултиране и терапия на възрастни, юноши и деца. Работи с деца от аутистичния спектър, деца с хиперактивностг и дефицит на вниманието, обучителни трудности.
 
Провежда психотерапия и психологични консултации свързани с: затруднения в комуникацията, липса на мотивация и ниско самочувствие, поведенчески проблеми при деца и юноши.

Фокусът в терапията се поставя върху настоящи проблеми и специфични ситуации, за които можете да получите помощ и подкрепа в преодоляването им в безопасна, базирана на доверие и партньорство среда.

Опит

Започва работа като психолог през 1999 година
•    1999 г. – 2008 г. в ДМСГД “Св. Иван Рилски“ – гр. София

•    2007 г. – 2013 г. в НУИИ „Ил. Петров“ – гр. София

•    2006 г. – до 2021г работи като психолог и терапевт - Център за терапия и личностно развитие – “Логос АБВ” – гр. София

•    В момента работи като психолог и терапевт - Център за терапия и личностно развитие – “Логос ВСК” – гр. София


Квалификации:

Бакалавър по психология
Магистър Клинична психология
Психотерапевт с юнгианска ориентация, под супервизия.
Експерт – социална психология
Психодрама терапевт

Сертификати и семинари; удостоверения:-   TEMAS, TELL-ME-A-STORY, Giunti Psychometrics Bulgaria, 2022г.

       -   MMPI - A, Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши,Giunti Psychometrics Bulgaria, 2022г.

       -   MMPI-2, Минесотски многофакторен личностен въпросник - 2, Giunti Psychometrics Bulgaria, 2022г.

-      -   Когнитивно-поведенческа терапия;  “Sensory Processing and Praxis” 2019г.
-    „Working as an understudy: unrepresented states in symbolic material in play therapy with sand in children“ 2019.
-    Обучения в КГР - биофийдбек, НRV - биофийдбек и аудио-визуална стимулация на мозъка
-    „Работа със сънища: теория и практика“ 2018 г.
-    Обработка на сензорна информация и праксис, диспраксия – Maude LeRoux OTR/L, A Total Aproach USDIR®/Floortime®, ниво 101, 2016 г.
-    „Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/“, 2014 г.
-    „Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3“, 2014 г.
-    “In recognition and completion of inTime™ Provider Course”, 2014
-     „Консултиране на семейства при трудности в общуването между родители и деца“, 2013 г.
-    Обучителен курс за работа с теста на Векслер за интелигентност при деца от 6 до 16 години /HAW-R 1983/, 2013 г.
-    „Методи за диагностика на семейства в криза“, 2013 г.
-    “Нарушения на прагматиката при лица с разстройства от аутистичния спектър (PAC), Д-р Янис Вогиндрукас“ – 2013 г.
-    LEARNING SOLUTIONS: Alan R Heath - Learning Solutions Director “Screening Auditory Processing Abilities”, 2013
-    Разбиране и подкрепа на специфичните нужди при индивиди от аутистичния спектър – Янис Вогиндрукас, IEEl Greece и др., 2010 г.
-    „Психотерапията в България – стандарти и практики“, 2010 г.
-    „Работа по случай. Оценка на потребностите на „трудния ученик“. „Разпределение на ролите в екипа, работещ по случай“, 2009 г.
-    „Учителят и грубиянството в училище“, 2009 г.
-    „Подходи за работа с деца с агресивно поведение I – II част“, 2008 г.
-     „Психично развитие и възпитание на децата от ранното детство“, 2006 г.
-    „Оптимизиране на възпитателната практика в домовете за медико-социални грижи“, 2002 г. – 2004 г.
-    Програма “Превенция на трафик на жени в България“, 1999 г.
-    „Психомоторно възпитание“, 1999 г.
-    Обучителна програма „Да растеж без родители“, 1998 г. – 1999 г.

       -    "Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм CARS-2"/ Giunti Psychometrics Bulgaria