Меню
Your Cart

Кристин Негенцова - ерготерапевт, мед. рехабилитатор

Кристин Негенцова - ерготерапевт, мед. рехабилитатор

Ерготерапевт
Медицински рехабилитатор

Професионални интереси в областта на различни подходи, свързани с eрготерапия и рехабилитация. Прилагане на различни масажни похвати, активни упражнения както  и методи за стимулиране на сензорната система.  Аутистичен спектър, специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия), хиперактивност и дефицит на внимание.
      
 „Автобиография
Бакалавър в специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, 2016 г., Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. Магистърска степен  „Ерготерапия в общността” – Русенски университет „Ангел Кънчев” (2022 г.).  От 2015г. до 2019г.  работи като медицински рехабилитатор.
•    От 2019г до 2021г. работи, като мед. рехабилитатор и ерготерапевт - Център за терапия и личностно развитие – “Логос АБВ” – гр. София
•    В момента работи, като мед. рехабилитатор и ерготерапевт - Център за терапия и личностно развитие – “Логос ВСК” – гр. София

Терапевтична работа насочена към:
•    Развитие на двигателни умения
•    Развитие на глобални движения
•    Развитие на фина моторика
•    Нарушения на двигателното планиране (диспраксия)
•    Нарушения на сензорната интеграция
•    Нарушения на когнитивните умения
•    Развитие на дейностите от самообслужването
•    Деца със специфични образователни потребности в училищна среда
•    Психо-социални умения и нарушения
•    Изоставане в развитието
•    Развитие на играта
•    Адаптиране на околната среда, обучение в използване на помощни средства
•    Обучение в терапевтични подходи на обгрижващите

Сертификати и обучения в следните области:
    Мануален лимфен дренаж, семинар с практически упражнения, 2015 г. (АФБ)
    Мекотъканна мануална мобилизация на цервикоторакална област и горен крайник, семинар с практически упражнения, 2015 и 2016 г. (АФБ)
    Мекотъканна мануална мобилизация на лумбосакрална област и долен крайник, семинар с практически упражнения, 2014 г. (АФБ)
    Масажни техники за новородени и превенция от възникване на ранни патологии, д-р Светлана Поченкова, Institute of Aestetic Medicine, Moscow
   Удостоверение за завършен курс „Класически, източноазиатски и антицелулитен масаж”, 2015 г. / Център за СДК при НСА "В. Левски"

•    Certificate of Completion, Upper Limb Pathologies; Clinical Proprioception, Omni Body Academy, 2020 г.
•    Слухова преработка и прилагане на TLP®, Advanced Brain Technologies USA, 2019 г.
•    Обработка на сензорна информация и праксис, диспраксия, Maude LeRoux OTR/L, A Total Aproach US, 2019 г.
•    Разбиране и подкрепа на специфичните нужди при индивиди от аутистичния спектър – Янис Вогиндрукас, IEEl Greece, 2019 г.
•    DIR Floortime Method – basic – Maude LeRoux (2020)
•    Assessment  of Dyspraxia, Maude LeRoux, (2021)
•    International module by Copilot “Family Occupations through Generations, (2020)
•    International module by Copilot “ICC@home”, (2021)
•    Certificate of Attendance, Brian Mulligan’s Concepts Mobilization with movement, NAGS etc. Upper quadrant (18-20-th of September 2020); Lower quadrant (1st-3rd March 2021), Sakis Adamidis PT, PhD, MCTA; доц. д-р Мартин Еремиев, София
•    PNF - Базов курс, PNF Ниво 1  и PNF 2 , 2021г.,  Sakis Adamidis PT, PhD, MCTA; доц. д-р Мартин Еремиев. Sofia

•    "Рейтинг скала за оценка на детски аутизъм CARS-2"/ Giunti Psychometrics Bulgaria


There are no products to list in this category.