Меню
Your Cart

Валентина Кисьова - управител, логопед

Валентина Кисьова - управител, логопед

Управител, логопед

 

Магистър по логопедия

Магистър по начална и предучилищна педагогика

Бакалавър по специална педагогика

Член на Дружеството на логопедите в България от 2008г.

Включена в обучителна програма за психотерапия с юнгианска ориентация към БОАП „К.Г.Юнг“, със статут на слушател, 2021г.

 

От 2006г. е управител и логопед в Център за терапия и личностно развитие „ЛОГОС АБВ“, „ЛОГОС ВСК“, гр.София.

 

Сертификати:
“In recognition and competion of The Listening Program® Provider Certification Course”, 2011*“In recognition and competion of in Time™ Provider Course” 2014/ Alex Doman, ABT;

·        “BRAIN GYM®”, 2008/ Educational Kinesiology Foundation, Alan R Heath;

·         “Screening Auditory Processing Abilities”, 2013, LEARNING SOLUTIONS: Alan R Heath;

·         “La prévention et le traitement du bégaiement chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte”, 2007/ Véronique Boucand-Aumont;

         *DIR/Floortime 101, 2016/   *"Is it Behavior or is it Development?", 2016/ *"The Reading and Writing Brain", 2018

         “Sensory Processing and Praxis”, 2019/ A Total Approach, Maude LeRoux;

·        Social Communication - Intensive Interaction Approach, Lecturer"/ *“Assessment of therapeutic needs in ASD children in the field of communication and SL skills”/  *“Social communication - Intensive Interaction approach”/ *“Supervision on cases by using intensive interaction approach”/ Dr. Vogindroukas Ioannis/Euripides Nikolaos Cheias, Msc;

·        “LEVEL 1: A three-part treatment plan for oral-motor therapy”, 2011 INNOVATIVE THERAPISTS INTERNATIONAL, Julie Quatraro;

·        Сертификационно обучение за работа със “Скрининг тест за детско развитие (Denver ІІ), 2012; OS BULGARIA The Assessment Professionals, Севджихан Еюбова;

·         “Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/“ /Д-р Катерина Щерева;

·        “Оценка на четенето /декодиране и разбиране/ и неговите нарушения при ученици от първи и втори клас”/ Д-р Катерина Щерева 2018;

·        „Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм CARS-2"/Giunti Psychometrics Bulgaria;

·        „Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DD-2“/Giunti Psychometrics Bulgaria;


 Удостоверения:

·        “Обучителен курс за работа с теста на Векслер за интелигентност при деца от 6 до 16 години /HAWIK-R 1983/ Българска стандартизация”, 2013/ НЦОЗА, гл. Експерт Хр. Хинков, Кл. Психолог З. Михайлова;

·        “Високофункциониращ аутизъм - социална комуникация и езикови проблеми”,2012 /  *“Нарушения на прагматиката при лица с разстройства от аутистичния спектър (PAC), 2013';

/ *“Аутизъм: трудности в социалното общуване”, 2010 / Д-р Янис Вогиндрукас;

·        “Релационна психомоторика”, 2011 / Инна Браневa;

·        “Диагностика и превенция на езика 3-4”, 2010 /  *“Терапии на нарушенията на писмената реч”, 2010 / * "Значение на зрително-моторните дефицити за овладяване на графизма, писмената реч и математиката - превенция, диагностика и терапия” 2010 /Д-р Росица Йосифова;

·        “Диагностика и корекция на специфичните нарушения на ученето при юноши”, 2010 / Д-р Кристиан Белон;

·        “Терапия по системата на Монтесори”, 2009 /Нина Йорданова;

·        Обучения в КГР - биофийдбек, НRV - биофийдбек и аудио-визуална стимулация на мозъка;

·        PECS - Picture Communication System” 2006 / * “Как да използваме асистивни технологии” 2007 /Диана Хавард;

·        “Дислексия: определение, диагностика, диагностични процедури”, 2009 /Д-р Иън Смайт;

·        “Подкрепа на деца със сензорна дезинтеграция”, 2011/ Катлийн Морис;

·        Maude Le Roux,Occupational terapis  (OTR/L, CTC, IMC,DIR, certified) по темите:“Общ преглед на краниалните нерви; Същност на рефлексите; Вестибуларен апарат, Соматосензорна система, Зрителна система, Слухова система; Представяне на метода DIR/FLOORTIME®“;

 

There are no products to list in this category.