Меню
Your Cart

Партньори

Нашият център разполага с различни специалисти - логопед, ерготерапевт и психолог, които работят съвместно, като споделят опит и знания.
За нас екипната работа е в основата на ефективната терапия, затова ние си сътрудничим и със специалисти от други центрове.