Меню
Your Cart

Доц. д-р Валерия Кардашевска

Доц. д-р Валерия Кардашевска

Преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
vkardashevska@gmail.com

Завършила актьорско майсторство в класа на проф. Н. Сейкова в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Работи като актриса на свободна практика от 2005г.
От 2006г. работи като преподавател в ТК „Л. Гройс“, преподавател по актьорско майсторство в НУТИ – София. От 2008г е щатен преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в катедра „Сценична реч“ в дисциплините: сценична реч, техника на говора и правоговор. Преподавател и в магистърската програма „Публична реч“ в дисциплините: интерпретация на текст и ораторско изкуство. Организира или участва като гост-лектор в обучения и семинари посветени на личностното развитие, с насоченост към усъвършенстване на комуникационните умения и подобряване на гласово-говорните качества. Автор на книги и множество статии посветени на гласово-говорния тренинг и усъвършенстването на говорните умения.
Провежда индивидуални и групови гласово-говорни обучения и тренинги.

There are no products to list in this category.